Các bạn học viên MIFA, Cố lên !!

2020.03,18
Chủ tịch MIFA Akifumi Owada
Tất cả các sĩ quan MIFA

Các bạn học viên của MIFA có khỏe không ?
Đã hơn một tháng từ ngày MIFA nghỉ rồi.

Chúng tôi nghĩ các bạn học viên đang lo lắng là từ bây giờ sẽ như thế nào? Chắc cũng có các bạn học viên mong muốn bắt đầu học lại sớm. Chúng tôi những người hỗ trợ cho các bạn cũng cùng suy nghĩ. Chúng ta hãy cùng nhau kiên nhẫn thêm một ít nữa nhé.

Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn để cùng nhau học.
Các bạn học viên hãy cẩn thận để không bịbênh và giữ gìn sức khỏe mỗi ngày nhé.